[Hlavní stránka]-[Místopis]-[Setkání]-[Alba]-[Video]-[Info]-[Foto]
 
[CHKO Beskydy]-[Frýdek-Místek]-[Janovice-Bystré]-[Zajímavé odkazy]


CHKO Beskydy
 

Chráněná krajinná oblast

CHKO Beskydy je svou rozlohou největší chráněnou krajinou oblastí v České republice. Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území.

Chráněná krajinná oblast Beskydy, zkráceně CHKO Beskydy byla vyhlášena 5. března 1973, vládním výnosem MK ČSR č.j. 5373/1973.

Mapa CHKO Beskydy

Lysá hora - královna Moravskoslezských Beskyd

Z Lysé hory z výšky 1323 m. n. m. se naskýtá neopakovatelný rozhled na hřebeny a údolí Beskyd, Jeseníků až po Západní a Vysoké Tatry. Na vrcholku Lysé hory je meteorologická stanice, televizní vysílač, horská služba, horská chata SKI, občerstvení Šantán, horská chata Lysá hora a ubytovna Kameňák. Samotnému vrcholu se přezdívá Gigula. Z vrcholu Lysé hory vybíhají čtyři rozsochy: Malchor, Zimný, Kobylanka a Lukšinec. Vrchol představuje významnou křižovatku turistických cest.

Web:  www.lysahora.cz 
 

Ivančena

Na hřebeni pod Lysou horou se nachází mohyla Ivančena (925 m. n. m.) na památku popravených skautů v době 2.světové války. Mohyla je v současnosti symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství. Zabírá asi 40 metrů čtverečních. Každoročně v sobotu kolem 24. dubna sem míří skauti a v neděli pak trempové. Mohyla se stále rozrůstá a je složená z kamenů z různých koutů světa.

zdroj: www.kotadbova.eu