[Hlavní stránka]-[Místopis]-[Setkání]-[Alba]-[Video]-[Info]-[Foto]
 
[CHKO Beskydy]-[Frýdek-Místek]-[Janovice-Bystré]-[Zajímavé odkazy]


Místopis

Bystré a jeho okolí spadá do části Moravskoslezských Beskyd, které pokrývají rozlohu 1160 km². Nejvyšším vrcholem je Lysá hora. Dalšími vysokými nebo známými horami Beskyd jsou Smrk, Kněhyně, Travný, Radhošť, Javorový a Ondřejník.

Oblast Beskyd disponuje výjimečnými přírodními hodnotami, zejména se zde vyskytují původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a také mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím. Z těchto důvodů zde byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Beskydy.

Význam přírodní hodnoty krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 50 maloplošných chráněných území, územním překrytím CHKO s mezinárodně významným ptačím územím a s chráněnou oblastí přirozené akumulace vod a v neposlední řadě i jejím nadregionálním rekreačním významem. Na několika místech jsou chráněna původní luční a lesní společenstva. Celé území se skládá ze tří orografických celků: Moravskoslezských Beskyd, Rožnovské brázdy a Vsetínských vrchů na území Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Územím CHKO protékají řeky Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Ostravice a Morávka.

V oblasti se nalézají dvě naučné stezky: Radegast a Šance.

Název místní části Janovice-Bystré dal zřejmě potok Bystrý, který pramení při samém okraji Moravskoslezských Beskyd v nadmořské výšce kolem 820 m na severních svazích hory Kykulky. Po celou cestu až k ústí teče zhruba severozápadním směrem, zprvu spadá zaříznutým údolím k osadě Bystré (část obce Janovice), pod níž opouští území CHKO Beskydy. Mezi Janovicemi a  Pržnem Bystrý potok ze západu obtéká dvojici výrazných terénních vyvýšenin (Velký a Malý pahorek) a při západním okraji Janovic zprava přijímá hlavní ze svých přítoků, potok Říčku. Po průtoku centrem obce Baška Bystrý potok zprava ústí do řeky Ostravice, která jeho vody unáší dál do Odry.

Meteorologická stanice na Lysé hoře

 

Beskydy leží na pomezí oceánského a kontinentálního klimatu. Díky oceánským vzdušným masám jsou zde mírné zimy a chladnější léta. Spadne zde velké množství srážek. Lysá hora patří mezi nejdeštivější místa v ČR.
Podle údajů meteorologické stanice na Lysé hoře je průměrná maximální výška sněhové pokrývky 196cm.

 

 

 

 

Pěkný pohled na naši část Beskyd přináší tato mapa (po kliknutí se zvětší).

zdroj: Beskydske informační centrum Frýdek Místek

Klimatické podmínky nepřipouští bezproblémové zemědělství. Obecně se jedná o drsnější oblast, kde se v minulosti nedařilo zemědělství a Beskydy tím pádem patřily mezi chudé oblasti.

V blízkosti Janovic-Bystrého je poměrně blízko dostupné městečko Frýdlant nad Ostravicí a okresní město Frýdek Místek.

Odkaz na www.mapy.cz

zdroj: cs.wikipedia.org


 [CHKO Beskydy]-[Frýdek-Místek]-[Janovice-Bystré]-[Zajímavé odkazy]