Sraz Bystřanů

Beskydy

2012


 [Hlavní stránka]-[Místopis]-[Setkání]-[Alba]-[Video]-[Info]-[Foto]


Předmluva

    Máte v ruce, či přesněni v počítači :-) naše datové DVD. Pokusili jsme se na něj uložit něco z informací o naší obci i blízkém okolí, vybrali jsme několik zajímavých odkazů na internetu (pro samostudium) a hlavně - pořídili jsme písemný, foto i videozáznam z našeho společného setkání.

Setkání je zajímavé tím, že se setkávají zástupci obcí, které v názvu obce či v jejich místní části nesou slovo Bystré.

Takže - Bystřané se sešli, popovídali si, seznámili se s místem konání, s jeho historií, navázali mnohá přátelství, zasoupeřili ve sportovních disciplínách a hlavně - společně strávili příjemné dva dny. A to u přes skutečnost, že k sobě mají fyzicky poměrně daleko.
 

Věříme, že se setkání všem líbilo, zanechalo dobré vzpomínky a přiložené soubory fotografií jen tyto vzpomínky udrží a později připomenou.

 

Za celý tým přípravy akce srazu

Vladimír Kutlvašr


Poděkování

Akce byla realizována s přispěním úsilí Bystřanů, nebylo by však možné připravit vše bez finanční či materiální pomoci dárců.

Děkujeme zejména:

a dále pak všem nejmenovaným, kteří se zapojili do přípravy, organizace a nakonec i všem našim ženám, které napekly tak dobré koláče, další sladkosti a dobroty... (mimochodem sešly se příspěvky ze 48 domácností).

PS: ...a všem za rychlou a účinnou likvidaci následků nočního řádění větru, který nám během chvilky v noci ze čtvrtku na pátek zlikvidoval připravené stanové posezení v areálu naší "Bystřanky".

V rámci celé akce setkání se nakonec našlo mnoho z hostů a návštěvníků, kteří přispěli v rámci dobrovolné sbírky na obnovu poškozeného zařízení.
Všem dárcům děkujeme.


Dění na srazu pečlivě zaznamenala tato skupina dokumentaristů:

Vladimír Kutlvašr
foto, WEB, DVD
Jiří Kutlvašr
foto, video

Lucie Nohlová
foto, video


 [Hlavní stránka]-[Místopis]-[Setkání]-[Alba]-[Video]-[Info]