[Hlavní stránka]-[Místopis]-[Setkání]-[Alba]-[Video]-[Info]-[Foto]
[Program]-[Účastníci]-[Ze zákulisí]-[Páteční odpoledne]-[Lysá hora]-[Sportovní hry]-[kulturní večer]-[rozloučení]


Páteční odpoledne

Dle plánu, příjezd je stanoven do časového rozpětí od 14:00 hodin do 16:00 hodin do prostor Bystřanky a hasičské zbrojnice.

Zde si jednotlivé skupiny převezme do své péče "delegát", což je velmi odpovědná funkce - tento Bystřan má "na povel" svou obec. Jeho úkolem je koordinace činností a přesunu skupiny, včasné shromáždění na stanoveném místě atd., prostě, za vše může a odpovídá...

Na plánu pátečního odpoledne je:

- seznámení s místem konání akce, prohlídka Bystřanské hasičské zbrojnice a samozřejmě - řádné posilnění...

- přesun do centra obce Janovice, kde skupinu hostů přivítá starosta obce Janovice, prohlédnou si janovický kostel a navštíví místní školu a nakonec restauraci Ondráš, kde místní kronikář provede seznámení s historií Janovic a okolí...

- ubytování - jednotlivé skupiny hostů se přesunou do místa ubytování.

Ubytování je zajištěno na dvou místech:

Kemping Beskydy
zde jsou ubytováni hosté z Bytrého u Vranova nad
Topĺou.
Pro přespání jsou připraveny chatičky pro dvě až čtyři osoby.

Druhé ubytovací místo je Hotel a restaurant Budoucnost. Zde spočinou po náročném dni hosté z Bytré u Poličky, Stárkov - Bystré a Bystré v Orlických hrách.

Tím samozřejmě večer nekončí, ale začíná.

Informace ze setkání:

První hosté se před "hasičkou" objevili přesně podle plánu.

Přivítání, poskytnutí základních informací, seznámení s vlastním delegátem, rychlé občerstvení a odjezd na plánovanou prohlídku Obce Janovice.

Série fotografií hostů z obce Bystré u Vranova nad Topĺou je ke shlédnutí v samostatném albu.

Bysteráci od Stárkova mají také své album, dokumentující příjezd a návštěvu Janovic.

Orlické hory a Bystřané odtud - přijeli, viděli...

No a samozřejmě i Bystřané od Poličky