[Hlavní stránka]-[Místopis]-[Setkání]-[Alba]-[Video]-[Info]-[Foto]
 
[Program]-[Účastníci]-[Ze zákulisí]-[Páteční odpoledne]-[Lysá hora]-[Sportovní hry]-[kulturní večer]-[rozloučení]


Sportovní odpoledne - hry

Po dobrém obědě v restauraci U Toflů bylo zahájeno odpolední sportovně-kulturní klání. Vše se odehrálo v prostoru naší "Bystřanky" (ostatně jako téměř vše, co se na Bystrém děje).

První akcí byl Dětský požární útok.
Naše bystřanská drobotina prakticky dokázala, co od starších odkoukala. Pro zajímavost - děti startují pravidelně (mino soutěž samozřejmě) na klání dospělých na hasičských soutěžích v okolí a dávají si záležet zejména na soutěži v bystřanském "Údolí hromů".
Záběry z požárního útoku je možné najít na albu "Hlavní program"

Sportovní soutěže - klíčová část sportovního odpoledne.
Byly připraveny speciální soutěžní úkoly, vázající se k historii a životu lidí zde v Beskydech.

Z pravidel soutěže

Každá z obcí vysílá čtyřčlenné družstvo (nejlépe smíšené). Po startu si družstvo stanovuje libovolné pořadí absolvování jednotlivých disciplín, volí si i libovolného jednoho, či více zástupců, kteří soutěží. Na absolvování celé sady disciplín je stanoven limit 45 minut. Pro rozlišení jednotlivých družstev jsou týmy odlišeny přidělenými barevnými tričky.
 

Soutěž je hodnocena vybranými rozhodčími a v závěru dojde k vyhodnocení celé soutěže.
PS: Námitky a reklamace se podávají osobně na nádraží ve Frýdlantě nad Ostravicí :-) - nakonec žádná reklamace podána nebyla (alespoň o tom nevíme).

A tak se jednotlivá družstva utkala ve sportovních disciplínách:

Tuplované pivo
aneb
"Za nejrychlejší výcuc tupláku"

Cíl je jednoduchý, jeden soutěžící z družstva obdrží tuplák (nádobu na pivo o objemu 1litr), naplněný kvalitní 12°Radegast (jak jinak) a na povel jeho obsah přesune do svého žaludku. Hodnotí se rychlost, elegance a jistota pití, přestávky a oddychový čas je nežádoucí.

Vypít najednou dvě piva je jen pro silné "pivce" - to se také ukázalo i v praxi. Soutěžili samozřejmě jen muži, ale i tak měli co dělat...

 

Hod vidlemi na cíl
aneb
"Za nejpovedenější zápich"

Cílem bylo zasáhnout vidlemi balík slámy na vzdálenost cca 10m. Soutěží celé družstvo, dokud se nepodaří zasadit tu správnou ránu a vidle zůstanou viset v balíku slámy. Hodnotí se elegance švihu, přesnost zásahu a udržení správného směru (zasažený rozhodčí znamená diskvalifikaci...).

Že to nebylo jednoduché se ukázalo již u prvního soutěžícího družstva, kterému se nedařilo a nedařilo a nedařilo...

Džberovka
aneb
"Za silný a přesný výstřik"

Celé čtyřčlenné družstvo má za úkol srazit připravený cíl (6 plechovek) ze stojanu proudem tlakové vody. Ke splnění úkolu mají k dispozici džberový hasicí přístroj, který obsluhují čtyři hasiči - dva drží tělo přístroje, jeden pumpuje a jeden útočí na cíl vodou.
Hodnotí se souhra soutěžního týmu, vyvinutá síla tlačené vody, přesnost útoku a rychlost. Jako diskvalifikační událost je pokropení rozhodčího...

Tak toto všechna družstva splnila bezpříkladně perfektně - je vidět, že zde platilo, co soutěžící, to hasič...dokonce někteří správně s útočící hadicí zaklekli...

Kosení trávy

cílem soutěže je pokosení vyhrazené plochy vzrostlé trávy žencem. Soutěží jeden člen z družstva (ženec), k dispozici je kosisko s kosou, krblík s vodou a oselka (neboli kompletní kosa jako zemědělský nástroj + brousek). Hodnotí se kvalita pokosu, řádkování položené trávy, nepoškozené podloží... ale také kompletní - tedy i nepoškozené - prsty a nohy.

Tato disciplína byla zajímavá pojetím soutěžícími. Někdo to zvládl s přehledem a jiný vyorával krtky...

Štípání špalku
aneb "Že nezaťali sekeru jenom v hospodě"

cílem je řádné rozštípání špalku na osm dílů. K dispozici by "hnotek" - neboli špalek, na kterém se štípe a sekera. Soutěží jeden člen z družstva. Hodnotila se elegance, přesnost zásahu a celistvost soutěžícího po výkonu (uťatý prst znamená diskvalifikaci...).

Soutěžící se tak vrhli na plnění tohoto úkolu, až se podařilo přelomit topůrka obou připravených seker!

 

Řezání klády
aneb
"Za souhru při tlačení a tahání"

Dva soutěžící z družstva mají za úkol v co nejkratším čase uříznout z připravené klády špalek. Kláda má průměr cca 20cm a k dispozici je pila dvouručka a koza (neboli stojan na řezání). Hodnotí se správnost a rovina vedeného řezu, technika řezání a spolupráce řezajících (pořezané prsty jednoho ze soutěžících znamenají jistou diskvalifikaci).

Jeden tahá a druhý netlačí, ale čeká, až bude v druhé části řezu tahat také...to však ne všichni věděli a tak chvilku trvalo, než se našla ta správná souhra. Nakonec muselo spolupracovat celé družstvo a to držením kozy, aby se při velkém tahu celý aparát nepřevrátil...

 

Slalom s "tragačem"

Cílem je projetí překážkové dráhy tragačem (v nářečí "trakařem") s nákladem. Stanovená trasa je ohraničena kužely. Soutěží dva odvážlivci z družstva, přičemž jeden tragač řídí, má zakryté oči (nevidí), a druhý se veze. Soutěžící musí správně spolupracovat, vezoucí navádí pokyny svého kolegu tak, aby bezpečně tragač i s nákladem dovezl do cíle. Hodnotí se kvalita spolupráce, elegance průjezdu slalomovou dráhou a kompletnost posádky v cíli.

 

Zde se ukázalo, jak dokáže vezoucí se řidiče správně dirigovat a řidič vezoucího se poslouchat. Je zajímavé, že nejlépe si nakonec vedla ryze ženská posádka...

 

Sportovní odpoledne bylo samozřejmě zachyceno nejen fotoaparátem, ale i v podobě "pohyblivých obrázků". Dokumentační fotografie jsou zařazeny do alba "Hlavní program" .